นายดำเนิน เพียรค้า

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายทินกร ชาทอง

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธิติ ใจรักษา

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

65ปฏิทินการทดสอบ สพป.นม.4.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ก.พ. 2565 ขอเชิญครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" ในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล เพื่อเป็นวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันในการที่จะอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

>>อบรมฟรี!! คลิกลงทะเบียนที่นี่<<


17 พ.ย. 2564: สสวท.ขอเชิญคุณครู สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลและเพจสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ภายใน วันที่ 4 ธ.ค. 64

>>อบรมฟรี!! คลิกสมัครที่นี่<<


9 พ.ย. 2564:++รับสมัคร++ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 9 โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<

ภาพกิจกรรม

การดำเนินการคัดเลือก นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ณ ห้องประชุมเสมาคอนเฟอเรนท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

การคัดเลือกผลงานการประกวดรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ณ ห้องประชุมเสมาคอนเฟอเรนท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"


ณ หอประชุมเขาใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

สารนิเทศ

นิเทศออนไลน์

ศึกษานิเทศก์

ศน. ธิติ ใจรักษา

ศน. รุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์

ศน. โสริญา เอียดจุ้ย

ศน. นวรัตน์ รัตนศรีวอ

ศน. ณภาภัช แสงหิรัญ

ศน. วริศศรุตา ตามตะคุ

ศน. นันทวัน เหิดขุนทด

ศน. จตุพร การบรรจง

ศน. ธนิกา กรีธาพล

ศน. มนชยา ประสงค์

ศน. ศนิชา ปาลวัฒน์

ศน. อรรถพล สวาสดิ์ญาติ

ศน.มักราวรรณ์ บุญธรรม

ศน.ธานินทร์ ขุนนนท์

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ศึกษานิเทศก์เพื่อนคู่คิดมิตรคู่โรงเรียน

ข่าวโคราช 4 สพป.นครราชสีมา เขต 4

1NEWS@KORAT4

ข่าวโคราช 4 สพป.นครราชสีมา เขต 4

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19

คู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษา.pdf
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1-2564
แนวทางการเปิดภาคเรียนที่2-2564_18ตค64
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้หลักสูตรฯ2551สำหรับสถานการณ์Covid-19.pdf

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างsar2564ปฐมวัย.docx

ตัวอย่าง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564

ระดับปฐมวัย

ตัวอย่างsar2564ขั้นพื้นฐาน.docx

ตัวอย่าง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564

ระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างsar2564ปฐมวัย.docx

ตัวอย่าง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564

ระดับปฐมวัย

ตัวอย่างsar2564ขั้นพื้นฐาน.docx

ตัวอย่าง

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2564

ระดับขั้นพื้นฐาน