ภาพกิจกรรม

การดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ณ ห้องประชุมเสมาคอนเฟอเรนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

การคัดเลือกผลงานการประกวดรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ณ ห้องประชุมเสมาคอนเฟอเรนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

ณ หอประชุมเขาใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564