โรงเรียน ICU

รายช่ื่อโรงเรียนที่สพป.นครราชสีมา เขต 4 พิจารณาเป็นโรงเรียน ICU ปี 2560
1. ประชารัฐวิทยา                        11. บ้านสระเพลง                                    21. บ้านห้วยลุง
2. บ้านซับศรีจันทร์                      12. บ้านโนนประดู่                                    22.บ้านแก่นท้าว
3  ทับ ๖ วิทยาคาร                      13. บ้านส้มกบงาม           
4. บ้านมะเกลือใหม่                     14. บ้านซับหวาย
5. บ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)          15. บ้านคลองมะค่าหิน
6. สระน้ำใสวิทยา                       16. บ้านซับใต้
7. บ้านโคกหินเหล็กไฟ                17. หนองน้ำขุ่น
8. เจ.ซี.โคราชอนุสรณ์                 18. สันติพัฒนา
9. บ้านซับน้ำเย็น                         19. บ้านหนองไข่น้ำ
10. บ้านสระเพลง                        20. บ้านปางโก

การประชุมแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)


เร่งแก้โรงเรียน ICU


Comments