ภาพกิจกรรมโรงเรียน

 กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที่
 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 ต.ค.2559รร.ไทยวัฒนาประชารัฐ 
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพฯเมืองสูงเนิน  5 ต.ค.2559 รร.ระดมวิทยาฯ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพฯคุรุมิตร  5 ต.ค.2559 รร.หนองน้ำใส
การให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 19 ส.ค. 2559  รร.บ้านมะค่างาม
 กิจกรรมการปั่นเยี่ยมบ้านนักกเรียน 17-26 ส.ค. 2559 รร.บ้านมะค่่างาม 
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 11 ส.ค. 2559 ทุกโรงเรียน
 วันภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 4  29 ก.ค. 2559 ทุกโรงเรียน
 "ลำตะคองนิทรรศ ครั้งที่ 2" ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคอง 29 ก.ค. 2559 รร.บ้านใหม่สำโรง
 อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและค่ายนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษเรียนรวม 28 ก.ค. 2559รร.บ้านมะเกลือเก่าฯ

กิจกรรม ICT โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ

โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านซับตะเคียนแห่งความพอเพียง

โรงเรียนถนนมิตรภาพ

โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี

บ่ายนี้มีคำตอบโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคีComments