O-NET

 เรื่อง
 วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ
 >> ผลสอบ Pre O-net ครั้งที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 << 2 ธันวาคม 2559 สพป.นม.เขต 4 ดำเนินการ
>> ผลสอบ Pre O-net ครั้งที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 <<  2 ธันวาคม 2559 สพป.นม.เขต 4 ดำเนินการ
>> รูปแบบข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ป.6 O-NET <<   
>> โครงสร้างข้อสอบ O-NET ม.3 <<   
>> โครงสร้างข้อสอบ O-NET ป.6 <<   
>> รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 <<  
>> รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559 <<  
 >> คลังข้อสอบต่าง ๆ <<  

พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันศักยภาพนักเรียนปีการศึกษา 2559

pre o-net สังคมฯ ม.3 ชุดที่ 4

pre o-net สังคมฯ ม.3

pre O-net สังคม ป.6

pre O-net ภาษาไทย ม.3

pre O-net ภาษาไทย ป.6

pre O-net ภาษาอังกฤษ ม.3

pre O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6

คำแนะนำในการสอบวิชาภาษาไทย

คำแนะนำในการเขียนตอบอัตนัยภาษาไทย

คำแนะนำเตรียมสอบ o-net ภาษาไทย

 
  


Comments