นวัตกรรม/การจัดการเรียนรู้


ตัวอย่างคำถามรายวัน

โพสต์24 ก.ย. 2559 06:26โดยสพป นครราชสีมา เขต 4   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2559 06:32 ]

ตัวอย่างคำถามรายวันเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ 5 ประการ ตลิกดู
PPT คำถามรายวันเพื่อใช้พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะ 5 ประการ คลิกดู

การประเมินการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015

โพสต์24 ก.ย. 2559 06:16โดยสพป นครราชสีมา เขต 4

การประเมินการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของ PISA 2015

1-2 of 2