งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4

                       เรื่อง วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
ขอความอนุเคราะห์ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมน.ร.ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 26 ส.ค.2559หนังสือราชการที่ ศธ๐๔๐๖๕/ว๓๒๗๖ ลว.26 ส.ค. 2559
เกณฑ์การแข่งขัน  
  

        

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง


Comments