ศน.กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล

โพสต์30 มิ.ย. 2559 02:10โดยnma4 admin   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 23:11 ]

กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล

  • การอบรมพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดการอบรมพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559 โดยมีท่านผอ.พิสิษฐ์  ชดกิ่ง เป็นประธานในการอบรมในคร ...
    ส่ง 5 ส.ค. 2559 19:58 โดย nma4 admin
  • ขอทดสอบ ขอทดสอบหน่อย
    ส่ง 30 มิ.ย. 2559 22:26 โดย nma4 admin
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล ประกอบด้วย 1. ศน.น้อยประนอม   เคียนทอง  2. ศน.โสริญา  เอียดจุ้ย  3. ศน. มาลี  อังคุณานุวัติ
Comments