การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net 50 โรงเรียนประกันสู่เป้าหมาย

โพสต์5 ส.ค. 2559 01:16โดยnma4 admin   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2559 01:19 ]
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 50 โรงเรียนประกันสู่เป้าหมาย โดยท่านผอ.พิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได้เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายโดยให้โรงเรียนทั้ง 50 โรงเรียนที่อยู่ในลำดับท้ายสุดได้มีผลคะแนนสอบ o-net ปีการศึกษา 2559 น.ร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสูงขึ้น


Comments