การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐฯ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 22:30โดยnma4 admin   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 23:20 ]
สพฐ.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยสพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้ส่งนายธิติ ใจรักษา ศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรม
Comments