กรอกข้อมูล DL Thailand

โพสต์5 ก.ย. 2559 01:32โดยnma4 admin
สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงได้กรอกข้อมูล DL Thailand โดยโรงเรียนขนาดเล็กกรอกข้อมูล DLTV ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ให้กรอกข้อมูล DLIT โดยผ่านทางเว็บไซต์ http://www.DL Thailand.com/dl_eval2016 โดยด่วน
Comments