โครงการอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์

โพสต์8 ก.ค. 2559 02:17โดยnma4 admin
โครงการอบรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์หลักสูตรการพัฒนาระบบ Cloud Computing  เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 มิถุนายน 59 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยสพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยนายธิติ   ใจรักษา ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมเข้ารับการอบรม
 
 
Comments