การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์8 ก.ค. 2559 21:37โดยnma4 admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 21:40 ]
สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษาได้จัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีครู ICT และครูวิชาการโรงเรียน ที่ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนิยมมิตรวิทยา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งจากการอบรมทำให้ครูสามารถใช้โปรแกรม SMSS ได้และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
Comments