กลุ่มงานหลักสูตร

การอบรมพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559

โพสต์5 ส.ค. 2559 19:58โดยnma4 admin

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดการอบรมพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559 โดยมีท่านผอ.พิสิษฐ์  ชดกิ่ง เป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ภาพประกอบ

ขอทดสอบ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 22:12โดยnma4 admin   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 22:26 ]

ขอทดสอบหน่อย

1-2 of 2