ห้องสมุดดิจิทัล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย เพื่อเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

โพสต์23 ก.ค. 2559 20:54โดยสพป นครราชสีมา เขต 4

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย เพื่อเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน "

โพสต์23 ก.ค. 2559 20:50โดยสพป นครราชสีมา เขต 4

                                              แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน "                                       

http://www.obec.go.th/node/69604

การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

โพสต์23 ก.ค. 2559 20:45โดยสพป นครราชสีมา เขต 4

                   หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

http://www.obec.go.th/node/17951

ห้องสมุดดิจิทัล (DLIT Digital Library)

โพสต์23 ก.ค. 2559 20:39โดยสพป นครราชสีมา เขต 4   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2559 20:40 ]

ห้องสมุดดิจิทัล (DLIT Digital Library)รวมเว็บไซต์ดีๆ ที่มีสื่อใช้ประกอบการสอนและใช้ค้นคว้าทำโครงงานได้ 
http://www.dlit.ac.th/pages/library.php

1-4 of 4