อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศฯ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 21:58โดยสพป นครราชสีมา เขต 4
สพฐ.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนิเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้ส่งนายธิติ  ใจรักษา ศึกษานิเทศก์เข้าอบรมในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องธนบุรี ฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Comments