กลุ่มงานสื่อฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศฯ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 21:58โดยสพป นครราชสีมา เขต 4

สพฐ.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนิเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้ส่งนายธิติ  ใจรักษา ศึกษานิเทศก์เข้าอบรมในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องธนบุรี ฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 21:38โดยสพป นครราชสีมา เขต 4   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 22:18 ]

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย 1. ศน.ธิติ  ใจรักษา  2. ศน.สุรีย์กานต์  ดวนสันเทียะ

1-2 of 2