เสวนาทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์30 ก.ค. 2559 18:45โดยสพป นครราชสีมา เขต 4
เสวนาทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER Center ในวันที่ 30 ก.ค. 2559 ณ โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) โดยมีท่่านรองฯ วรพงษ์  แสนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีครูภาษาอังกฤษมาจัดนิทรรศการในวันนี้  ชมภาพกิจกรรม
Comments