กิจกรรมเสวนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์30 ก.ค. 2559 18:36โดยสพป นครราชสีมา เขต 4
กิจกรรมเสาวนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER Center ในวันที่ 30 ก.ค. 2559 ณ โรงแรียนระดมวิทยานุสรณ์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  และมีการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษเพื่อให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  ชมภาพกิจกรรม
Comments