โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ

โพสต์23 ก.ค. 2559 05:57โดยสพป นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อจัดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงงานคุณธรรม นักเรียนดีมีคุณธรรม ฯลฯ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ในวันที่ 23 กค. 2559 

Comments