การติดตามโครงการDLTV/DLIT

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:44โดยธิติ ใจรักษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล โดยได้ให้เครือข่ายทีม ICT แต่ละศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งหมดได้ออกนิเทศ และให้คำแนะนำในการใช้การเรียนการสอนโดยใช้ DLIT/DLTV
Comments