การส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน

โพสต์5 ส.ค. 2559 15:57โดยnma4 admin
กลุ่มนิเทศติดตามฯสพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้จัดงานการส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน โดยมีท่านรองฯประเสริฐ  จั่นแก้ว เป็นประธานในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในฝันในสพป.นครราชสีมา เขต 4 ที่มีรูปแบบที่ดีได้นำมาเผยแพร่ ในวันที่่ 3 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาพกิจกรรม
Comments