การประชุมทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์

โพสต์30 ส.ค. 2559 00:02โดยnma4 admin
การประชุมทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศึกษานิเทศก์ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมและมีงานมุทิตากษิณาลัยศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ.จังหวัดบุรีรัมย์
Comments