การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) ปี2559

โพสต์7 ก.ย. 2559 18:43โดยnma4 admin
การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี2559 สำหรับศึกษานิเทศก็ระหว่างวันที่ 8-9กันยายน 2559 ณโรงแรมปรินต์พาเลขมหานาค
Comments