การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

โพสต์25 ก.ค. 2559 19:30โดยสพป นครราชสีมา เขต 4
สพฐ.ได้จัดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานจุดที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2559 โดยมีศึกษานิเทศก์ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
Comments