หนังสือราชการ

ไม่มีชื่อ

โพสต์23 ธ.ค. 2561 22:58โดยสพป นครราชสีมา เขต 4


ไม่มีชื่อ

โพสต์7 ก.ย. 2559 18:43โดยสพป นครราชสีมา เขต 4   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2561 22:55 ]

ไม่มีชื่อ

โพสต์30 ส.ค. 2559 00:02โดยสพป นครราชสีมา เขต 4   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2561 22:56 ]

ไม่มีชื่อ

โพสต์5 ส.ค. 2559 15:57โดยสพป นครราชสีมา เขต 4   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2561 22:57 ]


เสวนาทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์30 ก.ค. 2559 18:45โดยสพป นครราชสีมา เขต 4

เสวนาทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER Center ในวันที่ 30 ก.ค. 2559 ณ โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) โดยมีท่่านรองฯ วรพงษ์  แสนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีครูภาษาอังกฤษมาจัดนิทรรศการในวันนี้  ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเสวนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์30 ก.ค. 2559 18:36โดยสพป นครราชสีมา เขต 4

กิจกรรมเสาวนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER Center ในวันที่ 30 ก.ค. 2559 ณ โรงแรียนระดมวิทยานุสรณ์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  และมีการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษเพื่อให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  ชมภาพกิจกรรม

ลำตะคองนิทรรศครั้งที่ 2

โพสต์30 ก.ค. 2559 18:27โดยสพป นครราชสีมา เขต 4   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2559 18:37 ]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคองได้จัดงาน "ลำตะคองนิทรรศครั้งที่ 2" ในวันที่ 28 ก.ค. 2559 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เพื่อนำผลงานของโรงเรียนภายในศูนย์ฯลำตะคองมาจัดนิทรรศการเพื่อแสดงความสำเร็จของการจัดการศึกษา โดยมีนายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้  ชมภาพกิจกรรม

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

โพสต์25 ก.ค. 2559 19:30โดยสพป นครราชสีมา เขต 4

สพฐ.ได้จัดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานจุดที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2559 โดยมีศึกษานิเทศก์ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ

โพสต์23 ก.ค. 2559 05:57โดยสพป นครราชสีมา เขต 4

สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อจัดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงงานคุณธรรม นักเรียนดีมีคุณธรรม ฯลฯ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ในวันที่ 23 กค. 2559 

รวมพลคนพันธ์ O

โพสต์23 ก.ค. 2559 05:50โดยสพป นครราชสีมา เขต 4

กลุุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้จัดงานรวมพลคนพันธ์ O โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้มาจัดนิทรรศการงานอาชีพและมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาออกร้านเพื่อแนะแนวให้กับนักเรียนขยายโอกาสที่มีความสนใจได้ศึกษาต่อ ในวันที่ 22 กค. 2559 ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1-10 of 12