หนังสือราชการ

การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) ปี2559

โพสต์7 ก.ย. 2559 18:43โดยnma4 admin

การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี2559 สำหรับศึกษานิเทศก็ระหว่างวันที่ 8-9กันยายน 2559 ณโรงแรมปรินต์พาเลขมหานาค

การประชุมทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์

โพสต์30 ส.ค. 2559 00:02โดยnma4 admin

การประชุมทางวิชาการสมาคมศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศึกษานิเทศก์ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมและมีงานมุทิตากษิณาลัยศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ.จังหวัดบุรีรัมย์

การส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน

โพสต์5 ส.ค. 2559 15:57โดยnma4 admin

กลุ่มนิเทศติดตามฯสพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้จัดงานการส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน โดยมีท่านรองฯประเสริฐ  จั่นแก้ว เป็นประธานในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในฝันในสพป.นครราชสีมา เขต 4 ที่มีรูปแบบที่ดีได้นำมาเผยแพร่ ในวันที่่ 3 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ภาพกิจกรรม

เสวนาทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์30 ก.ค. 2559 18:45โดยnma4 admin

เสวนาทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER Center ในวันที่ 30 ก.ค. 2559 ณ โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1) โดยมีท่่านรองฯ วรพงษ์  แสนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีครูภาษาอังกฤษมาจัดนิทรรศการในวันนี้  ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเสวนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์30 ก.ค. 2559 18:36โดยnma4 admin

กิจกรรมเสาวนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศูนย์ PEER Center ในวันที่ 30 ก.ค. 2559 ณ โรงแรียนระดมวิทยานุสรณ์ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  และมีการจัดนิทรรศการภาษาอังกฤษเพื่อให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  ชมภาพกิจกรรม

ลำตะคองนิทรรศครั้งที่ 2

โพสต์30 ก.ค. 2559 18:27โดยnma4 admin   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2559 18:37 ]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาลำตะคองได้จัดงาน "ลำตะคองนิทรรศครั้งที่ 2" ในวันที่ 28 ก.ค. 2559 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง เพื่อนำผลงานของโรงเรียนภายในศูนย์ฯลำตะคองมาจัดนิทรรศการเพื่อแสดงความสำเร็จของการจัดการศึกษา โดยมีนายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้  ชมภาพกิจกรรม

การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

โพสต์25 ก.ค. 2559 19:30โดยnma4 admin

สพฐ.ได้จัดการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานจุดที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2559 โดยมีศึกษานิเทศก์ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ

โพสต์23 ก.ค. 2559 05:57โดยnma4 admin

สพป.นครราชสีมา เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อจัดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงงานคุณธรรม นักเรียนดีมีคุณธรรม ฯลฯ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ในวันที่ 23 กค. 2559 

รวมพลคนพันธ์ O

โพสต์23 ก.ค. 2559 05:50โดยnma4 admin

กลุุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้จัดงานรวมพลคนพันธ์ O โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้มาจัดนิทรรศการงานอาชีพและมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาออกร้านเพื่อแนะแนวให้กับนักเรียนขยายโอกาสที่มีความสนใจได้ศึกษาต่อ ในวันที่ 22 กค. 2559 ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

การประกวด 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

โพสต์11 ก.ค. 2559 23:47โดยnma4 admin

สพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้จัดการประกวด 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีศรีตำบล เพื่อนำ 2 โรงเรียนที่ชนะเลิศไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยจัดขึ้นที่หอประชุุม สพป.นครราชสีมา เขต 4 ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2559 โดยมีท่่านรองฯประเสริฐ จั่นแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดในการแข่งขันในครั้งนี้

1-10 of 11