หน้าแรก

ITA Online 2020

English ถนนมิตรภาพ


ประกาศ
การนำผลการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ
 • <<< ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศฯ >>>

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 22:58 โดย สพป นครราชสีมา เขต 4
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 22:55 โดย สพป นครราชสีมา เขต 4
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 22:56 โดย สพป นครราชสีมา เขต 4
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 22:57 โดย สพป นครราชสีมา เขต 4
 • เสวนาทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เสวนาทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER Center ในวันที่ 30 ก.ค. 2559 ณ โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุร ...
  ส่ง 30 ก.ค. 2559 18:45 โดย สพป นครราชสีมา เขต 4
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

nma4@esdc.go.thนายธิติ  ใจรักษา
ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศฯ


www.esdc.name
www.esdc.name/cer

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4